Βίντεο - Διαδραστικές ασκήσεις


Αρκετά από τα αρχεία, όπως για παράδειγμα αυτά που περιέχουν διαδραστικές ασκήσεις, είναι σε μορφή ιστοσελίδων htm.
Δείτε στο βίντεο με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να τα ανοίξετε και να τα χρησιμοποιήσετε:


 Γ τάξη

Δ τάξη

Ε τάξη

Στ τάξη

Ιστορία_Δ τάξη
Βίντεο Ιστορίας