Τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα-εκπαιδευτικό υλικό


 Δείτε το υλικό με τη βοήθεια του παρακάτω link:

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των Ελληνικών είτε σε ξενόγλωσσους στην Ελλάδα και στην Κύπρο είτε σε ελληνόπαιδες και γενικά σε όποιον ενδιαφέρεται στο εξωτερικό Επίσης, το υλικό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει Τμήματα Υποδοχής στην Ελλάδα και φυσικά στους γονείς των συγκεκριμένων μαθητών.
Αρκετά από τα αρχεία, όπως για παράδειγμα αυτά που περιέχουν διαδραστικές ασκήσεις, είναι σε μορφή ιστοσελίδων htm.
Δείτε στο βίντεο με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να τα ανοίξετε και να τα χρησιμοποιήσετε:

Δείτε το υλικό με τη βοήθεια του παρακάτω link: